رنگارنگ

دل نوشته های رنگارنگ درباره موضوعات مختلف

شگفتیهای آفرینش مورچه

 

 

اگر مردم در عظمت قدرت خدا،و بزرگی نعمت های او می اندیشیدند، به راه راست باز می گشتند، و از آتش سوزان می ترسیدند،اما دل های بیمار ،وچشم های معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمی نگرند ؟که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟و ترکیب اندام آن را برقرار،و گوش و چشم برای آن پدید آورد،و استخوان و پوست متناسب خلق کرد؟ به مورچه و کوچکی جثه آن بنگرید ،که چگونه لطافت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درک نمی شود،نگاه کنید چگونه روی زمین راه می رود،وبرای به دست آوردن روزی خود تلاش می کند؟دانه ها را به لانه خود منتقل می سازد،و در جایگاه مخصوص نگه می دارد ،در فصل گرما برای زمستان تلاش کرده ،و به هنگام درون رفتن،بیرون آمدن را فراموش نمی کند!

روزی مورچه تضمین گردیده،و غذاهای متناسب با طبعش آفریده شده است.

خداوند منان از او غفلت نمی کند ،و پروردگار پاداش دهنده محرومش نمی سازد،گرجه در دل سنگی سخت و صاف یا ردمیان صخره ای خشک باشد.اگر در مجاری خوراک و قسمتهای بالا وپایین دستگاه گوارش و آنچه در درون شکم، و آنچه در سراوست از چشم و گوش ،اندیشه نمایی،از آفرینش مورچه دچار شگفتی شده و از وصف او به زحمت خواهی افتاد. پس بزرگ است خدایی که مورچه را برای روی دست و پایش بر پا داشت،وپیکره ی وچودش را با استحکام نگاه داشت ، در آفرینش آن هیچ قدرتی او را یاری ندادو هیچ آفریننده ای کمکش نکرد.اگر اندیشه ات را به کار گیری تا به راز آفرینش پی برده باشی، دلائل روشن به تو خواهند گفت که آفریننده ی مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست، به جهت دقتی که جداجدا در آفرینش هر چیزی به کار رفته ،و اختلافات و تفاوتهای پیچیده ای که در خلقت هر پدیده ی حیاتی نهفته است.همه ی موجودات سنگسن و سبک ،بزرگ و کوچک ،نیرومن و ضعیف ،در اصول حیات و هستی یکسانند ، و خلقت آسمان و

هوا وبادها وآب یکی است.پس اندیشه کن در آفتاب و ماه،درخت  و گیاه، آبو سنگ،اختلاف شب و روز ،جوشش دریاها، فراوانی کوه ها ، بلندای قله ها ،گوناگونی لغت ها و تفاوت زبان ها  که نشانه های روشن پروردگارند.پس وای بر آن کس که تقدیر کننده را نپذیرد و تدبیرکننده را انکار کند!گمان کردند که چون گیاهانندوزارعی ندارندو اختلاف صورت هایشان را سازنده ای نیست برآنچه ادعا می کنند حجت و دلیلی ندارند و بر آنچه در سر می پرورانندتحقیق نمی کنند،ایا ممکن است ساختمانی بدون سازنده ، یا جنایتی بدون جنایتکار باشد؟!

 

نهج البلاغه خطبه 185

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۴/۰۷ساعت 16:21  توسط شهلاحیاتی فرد  |